Endret: 3 jun 2018     Opprettet: 27 mai 2017

Spørsmål & svar

Svar på spørsmål av generell karakter vil legges her.

Kan jeg være hjemme samtidig som arbeid foregår i leiligheten min og må jeg levere nøkkel dersom jeg allikevel er hjemme?

Svar: Du kan selvfølgelig være hjemme dersom du ønsker eller har anledning til det. Du behøver da ikke levere nøkkel.

 

Er det helt nødvendig at prosjektet pågår gjennom hele fellesferien?

Svar: Ja, på grunn av at det må være minimum 4-5c grader gjennom hele døgnet for at malingen skal tørke i i henhold til produsentens anvisning må prosjektet pågå uavbrutt.