Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 22 apr 2017

Fasaderehabilitering

Styret i samarbeid med OPAK har i løpet av vinter/vår 2017 arbeidet med tilbudsinnhenting og kontrahering i forbindelse med fasaderehabiliteringen. Dette arbeidet sluttføres i disse dager og det vil derfor avholdes informasjonsmøte i auditoriet på Etterstad videregående skole den 3 mai kl 1800.

Bakgrunn for fasaderehabilitering

OPAK utarbeidet i 2013 en tilstandsvurdering med langsiktig vedlikeholdsplan for borettslaget.

Ettersom rehabilitering av våtrom, VVS og brannsikring er gjennomført er turen nå kommet til utbedring og maling av fasader m.m.  Da det er nødvendig med plussgrader gjennom hele prosjektet vil det ha oppstart rett etter 17 mai og vare i 4-5mnd sammenhengende.

 

 

Prosjektet innebærer blant annet følgende arbeider

  • Vasking og maling av fasader
  • Bytte av samtlige oppgangsvinduer
  • Maling av loftsvinduer
  • Maling av vinduer og balkongdører utvendig
  • Istandsetting av balkonger
  • Etablering av nye ventiler og igjen-muring av ventiler plassert rett over gulv.

 

 

Det er viktig at så mange andeler som mulig er representert på informasjonsmøtet da det bl.a vil bli informert om fremdrift, nøkkelhåndtering og nødvendige arbeider i leiligheten, kontaktpersoner samt mulighet til å få besvart spørsmål.