Endret: 3 jun 2018     Opprettet: 4 mai 2017

Fasader før-etter tiltak

Her finner du tegninger av fasade med ventiler som skal fjernes merket med rødt og nye ventiler merket med blått. Fasade mot Nord er fasaden mot E6, mot Sør er fasade mot Etterstadsletta, Vest er mot "potitten".